ผู้ผลิตยูวีแอลอีดี

มุ่งเน้นไปที่ UV LEDs ตั้งแต่ปี 2009

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา

UVET ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมอบความน่าเชื่อถือและ
โซลูชันการบ่มด้วย UV LED ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม